Z programem PIT rozliczenie podatku jest prostsze!

Jeżeli nie jesteśmy pewni i zastanawiamy się, jaki rodzaj formularza podatkowego powinniśmy wypełnić w bieżącym roku, najlepiej sięgnąć po program PIT 2014. Generalnie zasada jest taka, że wszystkie dochody, które uzyskujemy za pośrednictwem jakiegoś płatnika, na przykład zakładu pracy, ZUS, uczelni wyższej, prywatnej firmy, agencji rządowej itp., podlegają rozliczeniu przy pomocy PIT-37. Natomiast w przypadku działalności gospodarczej, kiedy sami jesteśmy swoim płatnikiem, rodzaj formularza zależy od rodzaju opodatkowania, zasady ogólne to PIT-36, podatek liniowy to PIT-36L, podatek zryczałtowany to PIT-28.
Możemy naturalnie sami przeczytać stosowne instrukcje i znaleźć właściwy dla siebie formularz, ale zdecydowanie łatwiej będzie powierzyć sprawę profesjonalnemu programowi komputerowemu. Taki instrument posiada odrębne moduły odpowiadające poszczególnym podatnikom i typom rozliczeń. Większości z nas będzie dotyczył moduł PIT-37 2014, obejmujący największą grupę podatników, zatrudnionych na przykład na umowę o pracę, umowę zlecenie, czy o dzieło, emerytów i rencistów, stypendystów, pobierających zasiłki zusowskie. Sporą grupę osób obejmie z kolei moduł PIT-36 2014, są to osoby, jak już wspomniano, prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które zadeklarowały podatek według zasad ogólnych, to jest podatek progowy 18 lub 32%.
Jeszcze innych podatników będzie dotyczył program PIT-28, chodzi mianowicie o osoby uzyskujące dochód albo z działalności, albo z wynajmu czy dzierżawy, ale objęty podatkiem zryczałtowanym w wysokości 8,5%. Dobry program podpowie nam właściwe rozwiązania.